Työmahdollisuudet lääketieteen parissa

Lääketiede on kärsinyt viime vuosien lamasta muita aloja vähemmän, johtuen varmasti siitä, että ihmiset sairastuvat edelleen ja vaikeisiin sairauksiin etsitään uusia parannuskeinoja. Työpaikkojen määrän alan parissa odotetaan näin ollen kasvavan edelleen. Ongelmallista on, että työpaikkoja on jo tällä hetkellä tarjolla paljon ja ala kärsii työvoimapulasta, sillä alalle ja töihin ei ole niin helppoa päästä. Lääketieteessä tarvitsee olla muutaman vuoden kokemus töihin pääsemiseksi ja myös koulutus kestää vuosia, toki riippuen siitä, opiskeleeko lääkäriksi, hoitajaksi vai joksikin muuksi. Jos pitkä koulutus on liikaa, niin alalle voi mahdollisesti päästä harjoittelujen kautta, samalla keräten kullanarvoista työkokemusta ja mahdollisesti tätä kautta nousta lääketieteen alan pariin.

Jatkuvasti kehittyvä ala

Lääketieteessä on tärkeää pysyä alan uusimpien tietojen mukana joten jatkuva omien tietojen päivittäminen on elintärkeää alalle pääsemiseksi. Työmahdollisuudet ovat moninaiset, sillä esimerkiksi tekninen tuntemus voi avata oven henkilöstöpuolen työpaikkoihin. Tämän lisäksi verkostoituminen opintojen tai harjoittelun lomassa on tärkeää. Näin ovet voivat avautua hyviin työpaikkoihin helpommin ja mahdollisuus saada tietoa avautuvista työpaikoista on suurempi. Näiden kontaktien kautta voi luoda läheisempiä suhteita yrityksiin sekä sairaaloihin ja mahdollisesti kuulla työpaikoista, jotka avautuvat vain ns. sisäisessä haussa, mikä tarkoittaa, ettei työpaikkaa julkaista isojen hakusivustojen listoilla.

Laaja-alaiset työllistymismahdollisuudet

Lääketieteellisellä alalla on mahdollisuus työllistyä niin kunnalliselle kuin valtionkin puolelle. Valtion palveluksessa olevat lääkärit työskentelevät usein Puolustusvoimien ja ministeriöiden parissa. Myös tutkijan työ tai opetustyö on opintojen jälkeen mahdollisuus. Lääkäriksi valmistunut voi myös siirtyä yksityiselle puolelle ja perustaa oman vastaanottonsa. Kansainvälisesti sairaanhoitajia tarvitaan jatkuvasti ympäri maailmaa, kuten vaikka Australiassa. Myös Kela (ei Anssi) työllistää lääkäreitä asiantuntijatehtäviin. Lääkärinä voi työskennellä myös erilaisissa kehittämisprojekteissa ja -hankkeissa kuin myös kansainvälisissä tehtävissä.

Tärkeintä työnhaussa niin lääketieteen alalla kuin muihinkin töihin haettaessa on alalle suuntautumista osoittava ansioluettelo. On tärkeää korostaa juuri niitä ominaisuuksia, joita alalle tarvitaan. Lääketieteessä olennaisinta on hyvän potilashuollon tarjoaminen ja työhaastattelussa on hyvä korostaa ominaisuuksia, jotka voisivat todistaa, että hakijalla on tähän vaadittavat ominaisuudet. Jos työkokemuksena on aikaisemmin ollut jossain asiakaspalveluammatissa, on tätä hyvä korostaa sillä se osoittaa ihmisläheisyyttä.

Get paid helping people in need