Työmahdollisuudet IT-alalla

Tietotekniikka-ala, yleisemmin IT-alana tunnettu, kuuluu teknologiateollisuuden päätoimialoihin. Alan yritykset muun muassa valmistavat ohjelmistoja, antavat konsultaatioita tekniikkaan liittyen sekä luovat sisältöä. Näiden lisäksi IT-alalla tarjotaan myös asiakastukea sekä osaamista markkinoinnin ja myynnin alalla. Ala on jatkuvasti enemmän kansainvälinen, kun isot firmat siirtävät toimintojaan ulkomaille. Ohjelmistoalalla erityisesti Saksa, Ruotsi ja USA ovat tärkeitä markkina-alueita. Myös tuotantotoimintaa on runsaasti ulkomailla.

Työllistymisen parantamiseksi yliopistotasoisen IT-alan tutkinnon suorittaminen on erittäin suositeltavaa, kuten luonnollisesti myös suhteiden luominen yrityksiin jo opintojen aikana. Alalle voi päästä myös oppisopimuskoulutuksen kautta, mikä on erittäin hyvä keino päästä heti käytännön oppiin ja näin kerätä tärkeää kokemusta alalta.

Avoimia paikkoja ilmestyy jatkuvasti lisää

Merkittävää on, että tietotekniikka kasvaa jatkuvasti lisääntyvän teknologian myötä. IT-ala on vielä suhteellisen pieni muihin aloihin verrattaessa, mutta vaikutukseltaan se on suuri. Ala on palveluala siinä mielessä, että se tähtää palvelujen ja tuotantotapojen kehittämiseen ja parantamiseen. Suomalaisten vahvin osaaminen IT-alalla on peliteollisuuden, tietoturvaosaamisen, mittaamisen sekä ns. sulautettujen järjestelmien alueilla. Näistä viimeisimmällä tarkoitetaan esimerkiksi matkapuhelinten tai metsäkoneiden tekoälyä, eli valmistetaan keinoäly johonkin olemassa olevaan tuotteeseen.

Tietotekniikkaa voi löytää kaikkialta; niin kodeista, yökerhoista kuin sairaaloistakin. Kaikilla ihmisillä on matkapuhelin, joka sisältää tietotekniikkaa ja myös kodinkoneet alkavat pikkuhiljaa olla keinoälyllä varustettuja. IT-alalle töihin haluava voi siis olla mukana kehittämässä erilaisia keinoälyllä varustettuja ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Tällä hetkellä vanhuksille on kehitteillä erilaisia teknisiä apuvälineitä normaalin elämän helpottamiseksi ja siinä on yksi mielenkiintoinen vaihtoehto alalla työskentelevälle.

Tehtävää kaikentasoisille ja eri toimista kiinnostuneille

Mielenkiintoisen alasta tekevät sen monimuotoiset työtehtävät, jotka vaihtelevat jo aiemmin mainitusta asiakastuesta aina ohjelmointiin saakka. IT-alan tutkinnon suorittanut voi työskennellä myös liikkeissä, joissa korjataan erilaisia tietoteknisiä laitteita tai toimia niiden asentajana. Työnimikkeet voivat olla mm. matemaatikko, mikrotukihenkilö tai viestintäpäällikkö. Voidaan siis sanoa, että kyseessä on erittäin laajan tehtäväkentän tarjoava ala. Tyypillistä alalle on jatkuva integroituminen eli yhdentyminen, verkostoituminen yritysten kesken kuin myös uusien toimintamallien luominen.

Taloustilanne on tuonut haasteita myös IT-alalle, sillä kasvaakseen se tarvitsee isoja, vakaita yrityksiä, jotka kasvavat, kansainvälistyvät ja ovat valmiita kehittämään palvelutoimintojaan. Mitä tulee tietotekniikan hyödyntämiseen, Suomessa teknologiateollisuuden tavoitteena tällä hetkellä on nostaa Suomi kärkimaaksi.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset tuovat niin ikään lisää vaateita erinäisillä teknologiateollisuuden toimialoilla, ja näin joudutaankin suunnittelemaan tarkasti tuotteen jokainen valmistusvaihe, jotta luontoa kulutettaisiin mahdollisimman vähän. Tätä voi kuitenkin käyttää kilpailuetuna, jos onnistutaan luomaan tietoteknisiä laitteita kilpailevia yrityksiä tehokkaammin. Parhaiten näihin tavoitteisiin päästään yritysten ja oppilaitosten läheisellä yhteistyöllä, sillä näin myös tulevaisuudessa alalla työskentelevät pysyvät kehityksessä mukana ja voivat itse jo alkaa miettiä ratkaisumalleja ongelmiin opiskeluvaiheessaan.