Kaikki kirjoittajan admin artikkelit

Työmahdollisuudet peli- ja it-aloilla

Eräs vanha viisaus on, että töitä kannattaa hakea sellaisilta aloilta, joilla menee hyvin ja joilla on edessään todennäköisesti hyviä näkymiä. Näin niillä on myös paljon avoimia työpaikkoja. Sama pätee tietysti koulutukseen. Kun omaa ammattiaan suunnittelee, olisi tietysti hienoa, jos tietäisi jo etukäteen mitkä alat ovat tulevaisuudessa vahvoja. 20 – 30 vuotta sitten tällainen tulevaisuuden ala oli ATK, eli automaattinen tietojenkäsittely, jota sittemmin ryhdyttiin kutsumaan IT-alaksi. Enää ATK ei hohda uutuuden viehätystään työmarkkinoilla, vaan ala on täsyin arkipäiväistynyt. IT on silti edelleen suuri ja kasvava markkina-alue, joka tarjoaa paljon työpaikkoja.

718500-data-illustration

Peliala – uusi vientiteollisuutemme

IT-ala on nykyään jakautunut useaan eri sektoriin, sillä tietotekniikkaa käytetään lähes joka asiassa. Yksi suurimman kasvun sektoreista on peliala ja monet suomalaiset pelialan yritykset ovatkin jo saavuttaneet varsin hyvää kansainvälistä menestystä. Eräs tällainen on tietysti Angry Birds -pelien takaa löytyvä Rovio. Uusien pelien suunnittelu ja toteutus mobiililaitteille onkin yksi tämän hetken kuumimmista pelitrendeistä, mutta myös perinteiset verkko- ja konsolipelit ovat edelleenkin tärkeä osa pelien suunnittelua ja peliteollisuutta. Myös sosiaalisen median tulo näkyy vahvasti pelivalikoimassa ja esimerkiksi Facebookissa pelataan aktiivisesti erilaisia some-linkattuja nettipelejä.

Mutta pelien suunnittelun ja ohjelmoinnin lisäksi pelialalla on tarjolla paljon myös muunlaisia työtehtäviä esimerkiksi asiakastuen ja teknisen tuen parissa. Nettikasinot etsivät aktiivisesti uusia työntekijöitä ja niiden takaa löytyykin pitkä lista peli- ja IT-alan ammattilaisia. Ammatilaiset suunnittelevat nettikasinoiden pelejä, mutta tämän lisäksi työtehtäviä on aina ohjelmoinnista ylläpitoon ja web-suunnittelusta asiakaspalveluun.

Tulevaisuuden näkymiä

Peliteollisuus on uusimpia tuotannon aloja ja sen merkitys tulee tuskin ainakaan vähenemään. Jos sinulla on mielenkiintoa pelien toimintaa, kehitystä ja suunnittelua kohtaan tai jos haluat työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelussa ihmisten parissa, kannattaa sinun kenties harkita pelialaa. Lisäksi kannattaa muista, että tällä alalla hankituista taidoista on varmasti hyötyä myös muillakin aloilla. Esimerkiksi tekninen työ on pitkälti samantyyppistä, olivat tuotteet sitten pelejä tai jotain muita palveluja.

Työmahdollisuudet urheilun parissa

Intohimoisen liikkujan tai ahkeran penkkiurheilijan unelma on mahdollisesti alkaa tekemään töitä urheilun parissa. Penkkiurheilija voi opiskella journalismia ja alkaa työskennellä urheilu-uutisten parissa, kun taas liikkuja voi opiskella esimerkiksi liikunnanohjaajaksi tai -opettajaksi.

Myös ammattiurheilu voi olla ammatti; tämä vaatii kuitenkin sen, että harrastaja alkaa pyrkimään huipulle jo nuorena, sillä huippu-urheilija harvoin jatkaa uraansa yli 40-vuotiaaksi asti. Huippu-urheilun jälkeen voi alkaa tekemään esimerkiksi valmennushommia tai opiskella jotain aivan muuta. Usea urheilija myös opiskelee urheilu-uransa aikana, jotta heillä sitten olisi tutkinto valmiina uran päättyessä.

Haasteena urheilun parissa työskentelevälle on saada ihmiset innostumaan ja pysymään liikkumisen parissa. Alalla onkin tärkeää olla innostava ja ihmisläheinen, koska usea ihminen kysyy myös neuvoja lajin aloittamiseen ja kuntoilun jatkamiseen liittyen. Myös kansainvälistyminen tuo uusia vaatimuksia kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen tasolla.

Liikkuminen on aina tärkeää

Urheilun parissa työskentelevillä on se etu, että taloustilanteen vaihtelu ei vaikuta siihen yhtä paljon kuin esimerkiksi IT-alaan, josta voit lukea lisää artikkelistamme Työmahdollisuudet IT-alalla. Ihmiset haluavat aina pysyä terveinä ja liikkua, vaikka talouden tilanne maailmassa muuttuisikin huonommaksi. Huippu-urheilijoille riittää kisoja vuoden ympäri myös joka tapauksessa, joten liikunnan ja urheilun parissa työskentely ei ole niin herkästi maailman muuhun tilanteeseen reagoivaa kuin muut alat.

Urheilualallakin on haasteensa

Kenties alan suurin haaste on se, että liikuntaa harrastetaan paljon omatoimisesti, mikä saattaa vaikuttaa järjestettyjen tuntien osallistujamäärään ja näin vähentää työpaikkoja. Kyseessä on tietenkin positiivinen ongelma.

Tulevaisuudessa ongelmia tulee aiheuttamaan erityisesti harrastustilojen ylläpito, sillä pienten kuntien määrärahojen jatkuva vähentäminen saattaa johtaa siihen, että liikunta- ja harrastuspaikkojen ylläpitoon ei ole enää rahaa. Näin kulujen kattaminen jää yksittäisen harrastajan harteille ja saattaa vähentää innostusta ainakin järjestettyyn liikuntaan osallistumiseen.

Työmahdollisuudet IT-alalla

Tietotekniikka-ala, yleisemmin IT-alana tunnettu, kuuluu teknologiateollisuuden päätoimialoihin. Alan yritykset muun muassa valmistavat ohjelmistoja, antavat konsultaatioita tekniikkaan liittyen sekä luovat sisältöä. Näiden lisäksi IT-alalla tarjotaan myös asiakastukea sekä osaamista markkinoinnin ja myynnin alalla. Ala on jatkuvasti enemmän kansainvälinen, kun isot firmat siirtävät toimintojaan ulkomaille. Ohjelmistoalalla erityisesti Saksa, Ruotsi ja USA ovat tärkeitä markkina-alueita. Myös tuotantotoimintaa on runsaasti ulkomailla.

Työllistymisen parantamiseksi yliopistotasoisen IT-alan tutkinnon suorittaminen on erittäin suositeltavaa, kuten luonnollisesti myös suhteiden luominen yrityksiin jo opintojen aikana. Alalle voi päästä myös oppisopimuskoulutuksen kautta, mikä on erittäin hyvä keino päästä heti käytännön oppiin ja näin kerätä tärkeää kokemusta alalta.

Avoimia paikkoja ilmestyy jatkuvasti lisää

Merkittävää on, että tietotekniikka kasvaa jatkuvasti lisääntyvän teknologian myötä. IT-ala on vielä suhteellisen pieni muihin aloihin verrattaessa, mutta vaikutukseltaan se on suuri. Ala on palveluala siinä mielessä, että se tähtää palvelujen ja tuotantotapojen kehittämiseen ja parantamiseen. Suomalaisten vahvin osaaminen IT-alalla on peliteollisuuden, tietoturvaosaamisen, mittaamisen sekä ns. sulautettujen järjestelmien alueilla. Näistä viimeisimmällä tarkoitetaan esimerkiksi matkapuhelinten tai metsäkoneiden tekoälyä, eli valmistetaan keinoäly johonkin olemassa olevaan tuotteeseen.

Tietotekniikkaa voi löytää kaikkialta; niin kodeista, yökerhoista kuin sairaaloistakin. Kaikilla ihmisillä on matkapuhelin, joka sisältää tietotekniikkaa ja myös kodinkoneet alkavat pikkuhiljaa olla keinoälyllä varustettuja. IT-alalle töihin haluava voi siis olla mukana kehittämässä erilaisia keinoälyllä varustettuja ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Tällä hetkellä vanhuksille on kehitteillä erilaisia teknisiä apuvälineitä normaalin elämän helpottamiseksi ja siinä on yksi mielenkiintoinen vaihtoehto alalla työskentelevälle.

Tehtävää kaikentasoisille ja eri toimista kiinnostuneille

Mielenkiintoisen alasta tekevät sen monimuotoiset työtehtävät, jotka vaihtelevat jo aiemmin mainitusta asiakastuesta aina ohjelmointiin saakka. IT-alan tutkinnon suorittanut voi työskennellä myös liikkeissä, joissa korjataan erilaisia tietoteknisiä laitteita tai toimia niiden asentajana. Työnimikkeet voivat olla mm. matemaatikko, mikrotukihenkilö tai viestintäpäällikkö. Voidaan siis sanoa, että kyseessä on erittäin laajan tehtäväkentän tarjoava ala. Tyypillistä alalle on jatkuva integroituminen eli yhdentyminen, verkostoituminen yritysten kesken kuin myös uusien toimintamallien luominen.

Taloustilanne on tuonut haasteita myös IT-alalle, sillä kasvaakseen se tarvitsee isoja, vakaita yrityksiä, jotka kasvavat, kansainvälistyvät ja ovat valmiita kehittämään palvelutoimintojaan. Mitä tulee tietotekniikan hyödyntämiseen, Suomessa teknologiateollisuuden tavoitteena tällä hetkellä on nostaa Suomi kärkimaaksi.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset tuovat niin ikään lisää vaateita erinäisillä teknologiateollisuuden toimialoilla, ja näin joudutaankin suunnittelemaan tarkasti tuotteen jokainen valmistusvaihe, jotta luontoa kulutettaisiin mahdollisimman vähän. Tätä voi kuitenkin käyttää kilpailuetuna, jos onnistutaan luomaan tietoteknisiä laitteita kilpailevia yrityksiä tehokkaammin. Parhaiten näihin tavoitteisiin päästään yritysten ja oppilaitosten läheisellä yhteistyöllä, sillä näin myös tulevaisuudessa alalla työskentelevät pysyvät kehityksessä mukana ja voivat itse jo alkaa miettiä ratkaisumalleja ongelmiin opiskeluvaiheessaan.